Курстан курсқа өту үшін GPA деңгейі қандай болуы тиіс?
Білім алушы бір сесместрде оқи алатын ең көп кредит саны қандай?
2016-2017 оқу жылының 2-семестріне пәнге тіркелуге қай уақытта өзгерістер енгізуге болады?
Бір мамандықтан басқасына ауысу немесе басқа оқу орнына қай кезде араласуға болады?
Оқылып жатқан пәндер туралы ақпаратты кайдан алуға болады?