Білім алушы өтініш бергенге дейін эдвайзерге транскрипт және пәндердің академиялық айырмашылықтарын анықтауға, алдыңғы оқылған пәндер мен кредиттерді есепке алуға тапсырыс береді.

Академиялық айырмашылықтарды және оқудың болжанған курсы анықталғаннан кейін білім алушы бекітілген базалық /немесе профильдік пәндер бойынша оқуға түсу емтихандарын тапсырады.

Оқуға түсу емтиханынан қанағаттанарлық баға алған жағдайда, эдвайзер білім алушымен бірге жеке оқу жоспарының жобасын ресімдейді.

Білім алушы КАЗГЮУ ХҚКО – да өтініш береді(245 каб.).

Білім алушыны оқуға қабылдау туралы бұйрығы өтініш берілген сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде шығарылады.

Заңгер КАЗГЮУ ХҚКО – да білім алушымен білім беру қызметінің ақылы негізі туралы келісімшарт жасайды (245 каб.).

Білім алушы келісім-шартқа сәйкес оқу ақысын енгізеді.

Білім алушы «Platonus» ААЖ жүйесінде пәнге онлайн тіркелу өтеді.

Экономика жоғары мектебіне қабылдану ережесі (толығырақ).

Құқық жоғары мектебіне қабылдану ережесі:
1. ағылшын тілінен оқуға түсу емтиханын тапсыру; (5B030200-Халықаралық құқық мамандығына қабылдану үшін).