Емтихандар мен сараланған сынақтарды А, А-«үздік», В-, В, В+ «жақсы» деген бағаға тапсырған және оқытудың барлық кезеңінде үлгерімінің орташа балы 3,5-ке тең, сондай-ақ барлық мемлекеттік емтихандарды тапсырған және диплом жұмысын (жобасын) А, А-«үздік» деген бағаға тапсырған білім алушыға үздік диплом (әскери даярлығы бойынша бағасын ескермегенде) беріледі.

Оқу кезеңінде емтихандар қайта тапсырылғанда, білім алушыға үздік диплом берілмейді.